Tuesday, 22 February 2011

Adakah bahan-bahan penulisan kini mematuhi peraturan berbahasa?

Pada komen saya, saya berasa bahan-bahan penulisan masa kini lebih banyak tidak mematuhi peraturan berbahasa.Antara bahan-bahan penulisan yang kurang mematuhi peraturan berbahasa adalah bahan bacaan yang tidak formal seperti majalah, komik,novel dan sebagainya. Bahan-bahan bacaan ini adalah bertujuan untuk menarik perhatian banyak pengguna untuk membeli dan membaca..Jika penulis terlalu menekankan peraturan berbahasa dalam penulisan, ini akan menyebabkan keengganan pembaca membeli bahan bacaan itu kerana penggunaan bahasa yang mendalam dan membosankan. Oleh itu, penulis dapat menghasilkan suatu karya yang boleh menarik perhatian dan minat pembaca dengan tidak terlalu menekankan peraturan berbahasa dalam penulisan. Sebagai contoh, penulis boleh menggantikan  kata-kata yang dipanggil sebagai "bahasa rojak" dalam penulisan mereka bagi menarik minat pembaca dan tidak berasa bosan.

No comments:

Post a Comment