Monday, 21 February 2011

Apakah kepentingan memahami peraturan berbahasa dalam menulis?

Bahasa berfingsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat melalui cara percakapan, penulisan dan sebagainya. Memahami preaturan berbahasa dalam menulis seperti pengunaan tatabahasa yang betul, penggunaan huruf besar atau huruf kecil di tempat yang sewajarnya dan sebagainya adalah sangat penting kepada semua penulis.
Pada pendapat saya, kepentingan memahami peraturan berbahasa dalam menulis adalah penulis dapat menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan tepat supaya tidak berlaku salah faham antara pembaca, kemudahan menterjemahkan dan mudah difahami kerana dapat merujuk kepada kamus..Selain daripada itu, kepentingan juga adalah meningkatkan keyakinan diri melalui penulisan atau pertuturan, segala yang dipertikaikan boleh diselesaikan dengan senang dan sebagainya.Di sebaliknya, penggunaan bahasa yang salah boleh melumpuhkan keyakinan, memberi pengaruh yang buruk kepada pelajar , tafsiran yang salah berlaku dan kesukaran menterjemahkan. 
Contoh penggumaan bahasa yang kurang tepat ialah:
Asal kamu kat sini?
Perlu ditukar kepada:
Kenapa kamu berada di sini?


No comments:

Post a Comment